Voor iedereen die:

  • Een aantrekkelijk verwacht jaarrendement van 15% wilt genieten
  • Een investeringskans zoekt met een solide juridische grondslag
  • Zijn/haar geld wilt beleggen met een geminimaliseerd risico

Interesse? Vul het onderstaande formulier in en ontvang direct het Informatie Memorandum.

Waarom investeren in de Capclaim?

Investeren in de Capclaim is niet alleen een kans op een aantrekkelijk (verwacht) rendement van 15% per jaar en het is ook een keuze voor een investering met een solide juridische basis.

Voor juridische professionals en beleggers met kennis van zaken biedt de CapClaim een unieke mogelijkheid om financieel te profiteren van een zaak die reeds door de Hoge Raad is ondersteund. Het is een investering die niet alleen berust op marktspeculaties, maar ook op concrete juridische bevindingen en een grondige analyse van de feiten.

Daarnaast biedt de Capclaim een investering waarbij het risico geminimaliseerd is. De claim staat sterk door de bevestiging van de Hoge Raad en biedt daarmee een stevige juridische fundering die de onzekerheden vermindert.

Dit maakt de Capclaim een aantrekkelijke keuze voor investeerders die hun vermogen willen vergroten met behoud van een beheerst risicoprofiel. Het is een kans om te investeren in een zaak die niet alleen een aanzienlijk rendement kan opleveren, maar die ook steunt op de solide basis van juridische duidelijkheid en bewezen argumentatie. Meer weten? Vul het formulier in.

Het gaat om de uitgifte van rechten om te delen in de opbrengst uit de claim op Capgemini. De beoogde opbrengst van de uitgifte van deze rechten bedraagt € 1.999.999.

Rendement:

Direct Contact:

mr.

Kenneth Berkleef